ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 26/11/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 12/17/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 1/7/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 8/30/2020

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות חו"ל – ממוינות
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ