ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 19/05/19 סקירה שבועית 17.5.19
לכולם שלום,

הפעם התייחסות לשתי מחלות הגורמות לשבירת שיגרת העבודה אצלנו: פה וטלפיים וברוצלה.
השבוע גם נפרדנו משני "זקנים" שהשאירו חותמם ברפת הישראלית וגם שווקו לחו"ל: זקא ומקרו
בנוסף, זרמת קבריולט ממוינת הגיע אלינו ומיום שני (בצפון) ושלישי (בדרום) תחולק הזרמה לכלל המזריעים והמחליפים. הזרמה תהייה זמינה לכלל הרפתנים, ללא הזמנה מראש. החיוב יהי אוטומטי בחשבונית, חודש לאחר ביצוע ההזרעה.
כאן המקום להדגיש שקוד 55 חשוב במיוחד – קבריולט נמצא במיכלי המזריעים, כזרמה רגילה (קשית ירוקה) וזרמה ממוינת לעגלות (קשית אדומה). ההבדל היחידי, בחישוב התשלום, הוא קוד 55.

הפעם, בסוף הסקירה דיווח לא שיגרתי

מאחל לכולם,
שבוע טוב
יואל
 12/05/19 סקירה שבועית 10.5.19
לכולם שלום,
מצורפת הסקירה המתארת באיורים שונים את הפוריות בשלושת השלוחות השונות.
נראה שסיום שנת 2018, היטיבה עם מדדי הפוריות. מדדים אלו היו נמוכים בקיץ, בהשוואה לשנתיים האחרונות, אולם לקראת חודשי החורף, הצטמצם הפער. בינואר 2019, מופיעות תוצאות הדומות לשנים עברו.


 05/05/19 סקירה שבועית 3.5.19
לכולם שלום,
הטיפוח הישראלי מתבסס על בחירת העתודות, הזרעתן ורכישת העגלים המתאימים.
השבוע, התקיימה ישיבתה של ועדת "מעניינים מומלצים" הכוללת כ-50% רפתנים, ואשר בוחרת לאשר או לפסול את העגלים שקיבלו ערכים ג'נומים.
בסקירה, פירוט מלא על דרכי ההחלטה, התוצרים והאיורים הממחישים את העולם בו אנו עובדים.
ההתמדה בתכנית מקצועית לבחירת העגלים תביא לנו פירות של נבחנים טובים.
אנו רק בתחילתו של התהליך והמימוש לכך, מתבטא בהחלטות הוועדה ובלוחות הפרים.
הלוח האחרון, המתפרסם עם מספר נבחנים חדשים, שיש לעבוד איתם בצורה זהירה, הם מהפירות הראשונים לתכנית הג'נומיק שתשתפר יותר ויותר בעתיד.
בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 28/04/19 סקירה שבועית 25.4.19
לכולם שלום וחג שמח,
השימוש בקוד 55 לזרמה ממוינת הוא חשוב ומחייב.
פרטים על הזרמות הממוינות, לעונה הנוכחית, מפורטים בסקירה.
גם עדכון לדוחות ג'ורג', המתקבלים אחר כל מבחן פרים, מופיע בסקירה.
בברכת חג שמח ואכילת מתוקים "מדודה" במימונה
יואל
 17/04/19 לוח פרים אפריל 2019
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ