ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 17/10/21 סקירה שבועית 15102021 - עמדת צילום פרים, בריאות הפרים
לכולם שלום,
התפתחות הפרים ובריאותם נמדדת במספר נקודות. הפעם תיאור על שתי נקודות:
1. היקף האשכים – מדד ליכולת ייצור תאי הזרע
2. מצב גופני – מדד כללי לבריאות הפר
בנוסף, צוות הפרייה, בכוחות עצמאיים, השלים עמדת צילום יפה, בטוחה ויעילה. תודה לכל העמלים.
בסקירה, תמונה ראשונה של העמדה וצילום פר ראשון בלוח הפרים – אוגוסט 2021. הפר צולם עדיין בעמדה הישנה.

השבוע, ביום רביעי, אנו נפגשים עם "זקני הכפר" – עובדי און/השרות/שיאון, שהגיעו לגמלאות.
ביחד איתם נעביר יום מהנה של שיחות, פגישות, הרצאה חיצונית על תפקיד הפייק ניוז בעולם התקשורת שלנו,
וכמובן נסיים בארוחה מפנקת.
מגיע להם.
גם בזכותם שיאון נמצאת במקום המרכזי והמוביל בטיפוח הישראלי ובמתן שירותי הזרעה לכלל פרות ישראל.

רשמים ותמונות מהמפגש – בסקירה הבאה

ועד אז, שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 10/10/21 סקירה שבועית 8.10.2021-טיפוח ועדת מעניינים מומלצים, עגלים, ערב חברה
לכולם שלום,
בסקירה תיאור על :
1. החלטות ועדת מעניינים מומלצים – אישור/פסילה עגלים. יעדים והתקדמות לאורך השנה
2. ערב חברה בחמי געש- חוויה מהנה ורגועה. עדות לרוח החדשה הנושבת בשיאון. העובדים שהגיעו נהנו מערב מהנה של פעילות רגועה ושיחות "איש לרעהו" כמתקיים בכל מפגש חברתי. המון פנים צעירים/ות, המון נשים, המון מחייכים/ות – החברה והאווירה משנים כיוון
3. מועדי חלוקת זרמה - אנו כמעט חוזרים לשיגרה שהייתה לפני פרוץ המגפה. יום שני בצפון ויום שלישי בדרום.

שבת שלום לכולם,
(התחלנו לקרוא את "הספר" מחדש והפרשות של ההתחלה הם "סיפורי התנ"ך הטובים")
בברכה,
יואל
 12/09/21 סקירה שבועית 10092021_פוריות חודשים מאי-יוני 2021
שלום לכולם,
בחודש יוני חלה ירידה נוספת במדדי הפוריות של שלוחות העגלות והמבכירות.
בסקירה, גורמים היכולים להשפיע ומידת השפעתם על התוצאות.
האקלים המתואר במאי יוני, עלה בקיצוניות שלו בחודש אוגוסט. שבו חל גל חום ארוך וקשה שאת השלכותיו, קרוב לוודאי נראה בחודשים הקרובים ובסקירות של נובמבר/דצמבר.

תקופת החגים, כשהם כולם חלים בימות השבוע ולא בסופם, משבשים את זמני חלוקת הזרמה באתרים השונים.
אבקש להישמע למסרונים היוצאים בדרום ובצפון על הימים המתוכננים לחלוקת הזרמה.

לאחר שפע ברכות השנה החדשה, עברנו לעשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור, שבהם נוהגים לברך, חתימה טובה.

שבוע טוב,
יואל
 01/09/21 הרצאת זום שתתקיים במסגרת מרכז מחקר הזרע, בפקולטה לחקלאות
שלום לכולם,
מצורפת הזמנה להרצאה שתתקיים במסגרת מרכז מחקר הזרע הנמצא בפקולטה לחקלאות.
הנושא הספציפי, יפורסם בהמשך.
בברכה והנאה,
יואל
 23/08/21 מפגש זום היום 16:00 כולם מוזמנים!
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ