ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/08/20 כתובת דואר שיאון
דברי דואר לשיאון נא לשלוח לת.ד 98373 גדרה מיקוד 7057102
 12/08/20 סקירה שבועית לוח פרים אוגוסט
 09/08/20 סקירה שבועית 07082020_לוחות זמנים ללוח חדש פוריות לפי שלוחות
לכולם שלום,
בסקירה, לו"ז מפורט לקבלת הזרמה וסקירת לוח הפרים לכלל המזריעים/מחליפים.
במפגשי סקירת הלוח, יגיעו גם עובדי הפרייה והמעבדה.
פגישות אלו חשובות ובהן נדון על נושאים נוספים, מעבר ללוח הפרים.
הפגישות הן חובה ועובד שלא יכול להגיע במועד שנקבע לו, אבקש שיעדכן את גיורא או אותי.

בסקירה גם תיאור על הפוריות, מפגשים הנערכים בימים אלו ברחבי הארץ בין שיאון ללקוחותיה ותיאור טמפרטורות הקיצון שהתקיימו בחודש מאי האחרון.
בברכת שבת שלום,
שבוע טוב ותחילת לוח פרים מוצלח
בברכה,
יואל

 28/07/20 לו"ז ללוח הפרים אוגוסט 2020
שלום לכולם, לוח פרים אוגוסט 2020 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי 12.8.20 באותו היום תחילת הזרעות בפרי הלוח החדש. הטבלאות הגנטיות יעודכנו בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות. פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית נרחבת. בהצלחה לכולם
 26/07/20 סקירה שבועית 24.7.20
מבחן הפרים הסתיים והשבוע ישבה הוועדה והחלה לקבוע את הרכב הפרים בלוח הפרים החדש.
לוחות הזמנים לקראת פרסום לוח הפרים:

בשבועיים הקרובים – גיבוש סופי של הרכב לוח הפרים, אחוזי השימוש, המלצת שיאון והדפסת הלוח.
ימים ראשון עד שלישי, ה-9 עד ה-11 לאוגוסט - חלוקת הזרמה של הלוח החדש בשני האתרים
פרסום לוח הפרים ביום רביעי ה-12 לאוגוסט – תחילת ההזרעות

לקראת הלוח החדש אנו נפרדים ממספר פרים (רשומים בסקירה) ומוסיפים מספר לא מבוטל של פרים חדשים מקווי דם אחרים, שיעזרו בשידוכים.
בסקירה גם ניתוח וטבלה מסכמת של כלל הפרים החדשים שהתווספו ללוחות הפרים מאפריל 2018.

האם הפר נשאר בלוח העוקב?
האם הפר יציב בתכונותיו?
האם הרפתנים השתמשו בו כפי שציפינו?

תשובות לכך, בסקירה

ספוילר קטן לסקירה – אלטרנטיבה של עשרות פרים ג'נומים המגיעים מחו"ל אינה תשובה הולמת לטיפוח נכון בסביבה הישראלית. לנבחנים הישראלים אין עדיין אלטרנטיבה במשיכת העגלה העיקרית של הטיפוח. פרים נבחנים חדשים, מבית היוצר של הסביבה הישראלית, היא התשובה ההולמת להתקדמות הגנטית. הם גם דוגמא טובה לכל מוכרי התקוות בזרמת הג'נומיקים למיניהם שהחלק העיקרי בהם נשכח – ג'נומיקים אלו אולי מתאימים בסביבות אחרות, אולם כאן, בסביבת הזנה, אקלים, ניהול, ממשק סככות, מיכסות ושיקולי יציאה שונים, הם פשוט נכשלים כבר עשרות בשנים.

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ