ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 06/01/19 סקירה שבועית 4.1.2019
לכולם שלום,
סוף שנה היא תחילתה של שנה חדשה, וזה המקום למספר סכומים. הפעם כמות ההזרעות ומהנעשה במעבדה והפרייה.
כמות ההזרעות הכוללת הזרעות ראשונות, שתיים ומעלה, כפולות ופסילות עלתה השנה לעומת שנה שעברה.
התנודתיות במשך השנה משפיעים על מספר גורמים ברפת ובנוסף גם על שיאון והחקלאית. הסברים על כך בסקירה.
כבכל שנה, אנו מבצעים ניסיונות לשיפור איכות מנת הזרע היוצאת את המעבדה שלנו. חלק מהניסיונות והתוצאות שלהם, לצד הפעילות השוטפת של הפרייה והמעבדה, מוסברים ומתוארים בסקירה.

 30/12/18 סקירה שבועית 28.12.18
לכולם שלום,
הפעם על הפרק – זרמות ממוינות.
שנת 2018 מסתיימת ואיתה סיכומים שנתיים. הפעם: ביצועי הזרמה הממוינת ששיאון הזמינה מחברות הזרעה בחו"ל (ארה"ב).
הבדלים בין הפרים?
הבדלים בין החברות?
הבדלים בין שיטות מיון תאי הזרע?
על כך, וסיכום תוצאות כלל ההזרעות הממוינות בשנת 2018 – בסקירה.

בנוסף, אנו עומדים בפיתחה של עונת הזרעות בזרמה ממוינת. אנו נערכים להזמנות המגיעות מהמשקים.
בסקירה נתוני הפרים ל"עונה הבאה". את ההזמנות, נא לשלוח לקרן בשיאון: keren@sion-israel.com

מאחל לכולם שבת "חמימה" ושבוע טוב
יואל
 25/12/18 סקירה שבועית 21.12.18
בסקירה הנוכחית, מבט על כלל תוצאות הפוריות הארציות – כיוונים ומגמות.
בכנס המדעי האחרון, ניתנה הרצאה בנושא הפוריות, לטווח של שלושת העשורים האחרונים.
הגורמים והמגמות בפוריות, יפורטו בכנסים המקצועיים, שיהיו בקרוב באזורים השונים.

המלצת שיאון לעגלות שונתה ומפורטת בסקירה

השבוע, שידכנו פרים לעתודות (מעל 820 חמ"מ) שהמליטו בחודש ספטמבר. רשימות על כך מועברות למרכזי חלוקת הזרמה והם יתנו את הפרים המתאימים לפי אזורי המזריע השונים.
בשבועיים הקרובים, נשדך כבר את המלטות אוקטובר.
 17/12/18 זרמה ממוינת 2018-2019
מצורף קובץ נתוני פרים לזרמה ממויינת לחורף 2019. הזמנות יש להעביר בכתב ל : מייל keren@sion-israel.com או לפאקס: 08-8593381
עלות מנה 160 ש"ח. מגדלים המזריעים בזרמות לחלב מחו"ל (ממוין או רגיל), יזכו להנחה של 25% ממחיר מחירון ההזרעה (הנ"ל)
 17/12/18 סקירת לוח פרים דצמבר 2018
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ