ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 09/09/18 עדכונים
רגע לפני החג,

1. עדכונים בנושא זרמות לעגלות: איסר נמצא בפרייה, אולם חייב לקבל מנוחה זמנית. מכאן, שבזמן הקרוב הוא לא ייצר זרמה. הוא יחזור לשיגרת ההקפצות, אחרי החגים.

2.קבריולט – הזרמה הגיעה.בחלוקה הראשונה כל מזריע יקבל כ-25-30 מנות.

חג שמח ושנה טובה
 02/09/18 סקירה שבועית 31.8.18
לכולם שלום,
בטיפוח, לא ממתינים ל "אחרי החגים", וממשיכים להמליץ על הזרעת העתודות, ולאסוף את העגלים הנולדים.
שידוך העתודות האחרון, היה לפרות עתודות, שהמליטו בחודשים יוני - יולי 2018.
בטווח תאריכים זה, נשלפו 97 עתודות מרמת חמ"מ של 786. אנו מבצעים המלצות אלו בתדירות חודשית, ובכך לכסות את כלל העתודות, טרם הזרעתן.
בסקירה, כלל העתודות המשודכות לפי משקים והסברים על מסך חדש בטאבלט
 26/08/18 סקירה שבועית 24.8.18
בהיסטוריה של חברות הזרעה, ישנם פרים המשפיעים והזכורים יותר מהאחרים.
ג'ייג'יי הוא אחד מהם, והסקירה המצורפת מתארת את פועלו, במשך חייו הארוכים.
13 שנה היה ג'ייג'יי חלק מאוכלוסיית הפרים בשיאון. בשבוע שעבר נפרדנו ממנו.
 15/08/18 לוח פרים אוגוסט 2018
 15/08/18 המלצות לשידוכים - לוח אוגוסט 2018
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ