ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 28/05/23 סקירה שבועית 25052023_מבצע מגן וחץ, הפלות, חג השבועות
לכולם שלום, בפרוש עלינו חג השבועות – חג החלב יוצאת סקירה המודה לעובדינו ולכלל ציבור הרפתנים על עמידתם האיתנה במבצע מגן וחץ הנושא המקצועי והעיקרי בסקירה הוא המונח "הפלה" כניסת הבדיקות בחלב לחלבונים – PAG ומערכת האולטראסאונד, הביאה את הרפתנים לדיווחים מוקדמים של הריונות. ציבור המזריעים, המקבל פרות אלו, החל להתבלבל בתיעוד האירוע. בסקירה, הסברים מקיפים איך, מה ומתי לתעד את האירוע הנקרא הפלה. ואחרון אחרון חביב, חג השבועות – "החג שלנו". קצת מהמקורות והמגילות הנקראות בחג הזה שיהיה לכולם חג שמח, משפחתי והעיקר שקט יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ