ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 31/07/22 סקירה שבועית 29072022-פוריות, כניסה לקיץ, לוח פרים
שלום לכולם, אנו בימים האחרונים של חודש יולי. חזאי מזג האויר בכל העולם, מופיעים ומעדכנים על עליות בטמפרטורות, במקומות שונים בעולם. אנו, שרגילים לכך כבר שנים, אין חדשות אלו מפתיעות. גם הירידה העונתית, בפתח, וגם זו לא תהייה הפתעה. בסקירה • דיווחים על פוריות זרמת פרים מיצור מקומי ויבוא • המעבר לקיץ • התארגנות לקראת פרסום לוח הפרים – אוגוסט 2022 ועדת הלוח ישבה השבוע והחליטה על הרכב הלוח. מדדי הפוריות בשטח השפיעו רבות על הדיון וההחלטות. הלוח יתפרסם ברפתות ב: יום רביעי ה-17 לאוגוסט 2022 שבת שלום ומעבר עקת החום הגבוהה העוברת עלינו בברכה ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ