ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/09/21 סקירה שבועית 10092021_פוריות חודשים מאי-יוני 2021
שלום לכולם, בחודש יוני חלה ירידה נוספת במדדי הפוריות של שלוחות העגלות והמבכירות. בסקירה, גורמים היכולים להשפיע ומידת השפעתם על התוצאות. האקלים המתואר במאי יוני, עלה בקיצוניות שלו בחודש אוגוסט. שבו חל גל חום ארוך וקשה שאת השלכותיו, קרוב לוודאי נראה בחודשים הקרובים ובסקירות של נובמבר/דצמבר. תקופת החגים, כשהם כולם חלים בימות השבוע ולא בסופם, משבשים את זמני חלוקת הזרמה באתרים השונים. אבקש להישמע למסרונים היוצאים בדרום ובצפון על הימים המתוכננים לחלוקת הזרמה. לאחר שפע ברכות השנה החדשה, עברנו לעשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור, שבהם נוהגים לברך, חתימה טובה. שבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ