ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 18/10/20 סקירה שבועית 16102020_גורמים נוספים המשפיעים על הפוריות
לכולם שלום, רוחות הסתיו והעננים המתחילים להגיע, מבשרים את סיום הקיץ ובואו של החורף. חודשים מאי וספטמבר לוו בהתפרצויות של גלי חום גבוהים המשפיעם על הרפת, הן בייצור והן בפוריות. הפעם, בחרתי במספר גורמים חשובים המשפיעים על מדדי הפוריות והם תולדה של מדיניות חשובה המתגמלת רפתנים רבים – מעבר ההזרעות לחודשי האביב ויישור עקומת החלב בחודשי הקיץ. מדיניות זו מתקיימת כבר זמן רב. מה השפעתה על הפוריות? אולי רצינו טוב ויצא פחות טוב? כמו בכל דבר, רפתנים מקצוענים שנערכים בצורה טובה ונכונה למדיניות מתגמלת זו, מקבלים את גמולם. אולם האם זו נחלת הכלל? בסקירה, מספר גורמים נלווים נוספים, בעלי משקל, והיכולים להשפיע על התוצאות המקצועיות של הרפת, במיוחד בפוריות. קצת ארוך אולם חשוב..... שיהיה לכולנו שבת שלום ושבוע טוב. וכן גם, השבת מתחילים מחדש.....פרשת בראשית יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ