ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 04/10/20 סקירה שבועית - 02102020-דוחות פוריות מזריעים
לכולם שלום, בתחילת שבוע הבא אשלח דוחות אישיים לכל מזריע ובהם נתונים מקצועיים על עבודתו. הדו"ח יתחלק למספר חלקים: 1. דו"ח פוריות מרץ - יוני 2020 , כלל המשקים: חלוקה לפי שלוחות, הזרעות ראשונות, הזרעות שניות וכלל ההזרעות, פסילות, נכונות הפסילות וכמות הריונות. לכל סעיף, גם סטייה מממוצע כלל מזריעי שיאון. בטבלה מסומנים הסטיות שהן מובהקות לחיוב או לשלילה. 2. דוחות גרפים להזרעה ראשונה וכלל ההזרעות מינואר עד יוני 2020. באיור תוצאות חודשיות וסטייה מממוצע מזריעיי שיאון. 3. טבלאות למספר הזרעות ושיעורי ההתעברות לתקופה הנבחנת, ינואר-יוני 2020. נתונים חודשיים של המזריע ונתונים חודשיים של כלל מזריעיי שיאון. הטבלאות הן ביטוי מספרי של האיורים בסעיף 2. דוגמא לדו"ח במצ"ב. מספר הערות: • הדוחות הם ספציפית לביצועי המזריע. הן אינן של "אזור מזריע". • האיורים והטבלאות למעלה הם "דוגמאות" ממספר מזריעים • כיוון שהדוחות הן דוחות פוריות הן כוללים רק משקים משתפי פעולה, והזרעות שספר העדר קלט ויש עליהם דיווח עוקב בבדיקה חיובית או שלילית לפרה/עגלה. כלומר, המזריעים ביצעו יותר הזרעות מהרשום בטבלאות/איורים. • החלוקה לאיור/טבלה, להזרעה ראשונה בלבד, חשובים ונותנים אינדיקציה חשובה לפוטנציאל הפוריות במשק. • שימו לב לאפקט 10 הימים החמים של חודש מאי על הפוריות של כלל המזריעים. במיוחד בא לידיי ביטוי במבכירות ובבוגרות. יש לציין שיש מזריעים שבחודש יוני היו בביצועים דומים למאי ולעיתים, טובים יותר. בשל כמות הטבלאות והאיורים, הדו"ח האישי יופץ בימים ראשון/שני השבוע התבשרנו על האסון המשפחתי במושב אחיסמך - חברת שיאון משתתפת בצערה הכבד של משפחת שמקה באחיסמך, במותם של אליהו, אלי ורחמים שנקטפו בטרם עת מנגיף הקורונה. יהיה זכרם ברוך. שבת שלום, יואל Hot Swiss perfect fake watches for Canada are available on this web.
2023 cheap replica watches UK with high quality are worth having.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ