ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 14/06/20 סקירה שבועית 12.6.20
בסקירה המופצת לכלל העובדים, בחרתי הפעם לצטט כתבה של ערן ארז- מרכז שות' רפת רן 2000 (קיבוץ רביבים). הכתבה היא תעודת כבוד לרפת שות' רן ולטיפוח הישראלי –יישר כח וברכות מכולנו. אני הוספתי מספר מילים שלי, בתחילת הסקירה, הנוגעים לנקודה חשובה זו. שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ