ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 15/10/19 סקירה שבועית 11.10.19
השבוע המלצנו ל-62 עתודות פרים להזרעה. חלוקת הזרמה לעתודות אלו, תתבצע בחלוקת הזרמה הבאה, בשני האתרים. בסקירה – סיכום כללי על ההמלצות שניתנו והמשקים שבהן נמצאות העתודות.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ