ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 26/09/19 סיכום ועדת מעניינים מומלצים מספר 89_ספטמבר 2019
לכולם שלום, מצורף סיכום הישיבה, שהתקיימה באתר הדרומי של שיאון, ב- 24..9.2019 בנוסף, מצורף קובץ אקסל, עם פירוט ההחלטות לפי: מאושרים, לפני פסילה, פסולים-כבר יצאו, נתונים מקוריים. אני מודה לכל חברי הוועדה שהגיעו ושהיו שותפים לדיונים הפוריים והחשובים. בברכת שנה טובה, בריאה ופורייה יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ