ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/07/19 סקירה שבועית 5.7.19
לכולם שלום, בלוח הפרים, התפרסמו שני פרים הולנדים לשימוש בהזרעת עגלות ושלוחות אחרות. השימוש בהם, היה נרחב ובחלק מהמקומות נגמרה הזרמה. טלפונים בנושא זה החלו להגיע, ובסקירה פירוט על השימוש בהם והיכן יש עדיין זרמה. גם הפוריות הראשונית שלהם – תצפית על ממצאי הבלתי חוזרות, מתפרסמת בסקירה. המושג בלתי חוזרות מבטא את הנעשה בשטח לאחר 28 ימים (לאחר מחזור מההזרעה שבו לא חזרה הפרה/עגלה להזרעה). מדד השגור רבות באירופה ובצפון אמריקה. הוא גבוה כ10-20% מאחוזי ההתעברות שאנו רגילים להם. ככל שהבלתי חוזרות לפר גבוה יותר, ניתן לשער ששיעור ההתעברות וההריונות יהיה גבוה יותר. בנוסף, איורים לפוריות הרבעון הראשון של שנת 2019. מדדי הפוריות בכל השלוחות ברפתות השיתופיות, היו סבירים וטובים. מדדי הפוריות האישיים ישלחו לכל מזריע בתחילת השבוע הבא (הם מוכנים). ולבסוף, תחילת הספירה לאחור ללוח הפרים החדש. שבוע הבא מבחן הפרים. באמצע אוגוסט הפרסום שלו. בברכת שבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ