ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 10/09/17 סקירה מקצועית שבועית - סיכום כנסים בח"ול 8.9.17
כנס האינטרבול נערך כל שנה למשך שלושה ימים. יומיים ראשונים, רק חברי האינטרבול ואילו ביום השלישי, משותף לכנס גדול אחר, הפעם היה זה ה-EAAP ( European Federation of Animal Science ). לכנסי האינטרבול באים כ-150 חברים והוא כנס שבו מרבית החברים מכירים האחד את השני. ההרצאות באינטרבול מתמקדות בעיקרן בנושאים גנטים/סטטיסטיים ונושאים רגלוטורים בין המדינות. שיתוף הג'ינוטייפים (הסמנים של כל פר ופר לפי המדינה השולחת) הוא נושא רגיש שבינתיים לא מתפרסם כחומר נגיש לכולם וכל חברת הזרעה/מדינה מפרסמת את נתוני הג'נומיק של הפרים הצעירים שלה לפי הבסיס שלה. נתונים אלו עדיין לא עוברים את האינטרבול היכול להעביר המרות לתנאי המדינות המשתתפות בו (כפי שקורה בפרים הנבחנים). שני הגושים הגדולים, צפון אמריקה מחד והיורוג'נומיק (אירופה) מאידך, מובילים את השיח בנושא זה. בטווח, נמצאות שאר מדינות האינטרבול, מדינות שלהן מערכות טיפוח קטנות, ושאינן יכולות בזכות עצמן לפרסם את פרי הג'נומיק שלהן, וזאת בשל גודל האוכלוסייה הקטן. מדינות אלו התארגנו לקבוצה הנקראת InterGenimic, כנס ה-EAAP מונה כ-1,000 אנשים מכל רחבי עולם. הכנס עוסק בנושאים גנטים, ממשקיים, פיסיולוגים וחברתיים – קשרי הגומלין בין המדע לחברה. מרבית ההרצאות מחולקות ל"מושבים" (Sessions) מקבילים, כך שלא אחת, אתה מוצא את עצמך מפסיד הרצאה אחת לעומת אחרת. בכנס זה, הייתה נוכחות יפה של נציגים מישראל: חוקרים (מכון וולקני, אוניברסיטת חיפה), נציגיי התעשייה הפרטית ((SCR ואפילו נציגים ישראלים המנהלים פרויקטים בחו"ל (וויטנאם – TH Milk) להלן סיכום מספר נושאים משני הכנסים: • סמנים גנטים לפרות • העוברים ככלי טיפוחי • InterGenomic • Inbreeding – ריבוי בשארות • תכונות בריאות באינדקס • עריכת הגנום –Gene editing ודעת הקהל • רווחת הפרה וחקלאות מדויקת החומר רב, ולמעשה כל נושא הוא בסיס לסקירה נפרדת. זו לא סקירה לקריאה בטלפון נייד..... חשוב לשמוע ולהשמיע מהנעשה בעולם. בנושאים מסוימים אנו יכולים עוד ללמוד רבות מהנעשה בעולם, לעומת נושאים אחרים, בהם לרפת הישראלית יש יתרונות. על כך בסקירה, בברכה ושבת שלום, יואל You are worth the top fake watches UK with high quality!
With low price and high quality, the US cheap replica breitling watches are worth having!
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ