ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 25/06/17 סקירה שבועית 22.6.17
לכולם שלום, סיכום ועדת מעניינים מומלצים – אחת לחודשיים-שלושה הוועדה מתכנסת כשעל הפרק שלושה נושאים עיקריים: סימון עתודות שההריון שלהן "מעניין" וקשר עם הרפתות לקראת ההמלטה. המלצות על הזרעת עתודות שהמליטו בטווח החודשיים האחרונים לכינוס הוועדה אישור או פסילה של עגלים שנולדו וקיבלו את נתוניי אילן היוחסין והג'נומיק שלהם ממעבדות Geneseek ו- CRV. בסקירה מעקב ודיווח על הנעשה בשטח הטיפוח. בזמן הקרוב, רונית ומוטי יקבלו את הרשימות לחלוקת הזרמה להזרעת העתודות שהמליטו בחודשים נאי ויוני 2017 בהצלחה לריקי המייצג אותנו בהדרכת הזרעה ב- Papua New Guinea בשבועיים הקרובים. שבוע טוב לכולם, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ