ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 21/05/17 סקירה מקצועית 19.5.2017
בסקירת השבוע אני מקפיד כבר מספר שנים כתיבה על הנקודות המקצועיות בלבד. מאידך אני מנסה להימנע מכתיבה על סביבה נוספת המשפיעה על פועלנו – מאבקים פוליטים, גורמים חברתיים פנים ארגוניים ומחוצה לו, גורמים עולמיים וכלכלה גלובלית. אולם הפעם, מספר מילים על חבר וידיד אמיתי שהרבה בצעקותיו ובחיוכיו איתי, כמעט במשך כל דרכי המקצועית. יואב צור ז"ל אתמול נפרדנו מיואב צור שלאחר מחלה קשה, נפטר. הלוויה רבת המשתתפים, מכל הקשת הענפית ובתוספת נציגים מהתעשייה, הפוליטיקה והצבא. ההספדים והפגישות בין האנשים הרבים, סימלה יותר מכל את יואב האיש, הרפתן, הציוני, המפקד, אוהב האדמה והחיות, השורשיות הגאה וכמובן לא נחסכו המילים שתיארו את היוזמות השונות, החלוץ בראש המחנה, ההובלות בענף החלב והמאבקים האישיים והציבוריים שהוא עבר. איש רב פעלים שהיה לנו גם מתחרה הגון וגם חבר לחיים. יהיה זכרו ברוך. השבוע נערכה גם האסיפה השנתית של שיאון. סקרו בה בקצרה את הנושאים העיקריים שליוו את החברה בשנת 2016. בסיום האסיפה, הייתה הרצאה שהעשירה את כולנו על "מחשבות ויצירתיות" – מעניין. מספר המשתתפים היה גדול יותר משנה שעברה אולם הסתכם במספר עשרות בודד של רפתנים. בסקירה מספר נושאים מקצועיים: פרשנות על מעקב הזרעת העתודות שחולק לכלל המזריעים בעלי אזור, בשבוע האחרון פוריות – לפי השלוחות במשך כל שנת 2016 בהשוואה ל-2015. תוצאה ראשונה של ינואר 2017 כבר נמצאת באיורים השונים עבודת המזריע – טבלה שבעבר השתמשנו בה רבות. הפעם החלטתי להחזיר "עטרה ליושנה" ולפרסם את כלל אזורי המזריע בטבלה אחת. שיהיה לכולנו שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ