ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/02/17 סקירה שבועית 10.2.17
ביום שני ה-6.2.2017 התפרצה מחלת הפה והטלפיים ברפת חלב בדרום, רפת ניר יצחק. הסביבה שבה הרפת נמצאת צמודה למרחב עזה (רפת ניר יצחק מרוחקת 3 ק"מ מהגבול), שבה מסתבר, קיימת כעת המחלה בעדרים של צאן ובקר. רפת החלב הישראלית וכלל העגלים והפרים שלנו עוברים ממשק חיסונים מסודר למחלה זו. אולם, מעת לעת, המחלה מתפרצת במקום מסוים, בעיקר בצמוד לגבולות, כשבפעמים האחרונות היא התפרצה בעדרי הבקר לבשר או במקנה הכבשים/עיזים. זן ה-O שבודד במקרה זה, מוכר בישראל וקיים חיסון חובה כנגדו. אולם גם לזן זה יש תתי זנים שיכולים להתגלות, שנגדם החיסון לא פועל. ומכאן הערנות וההקפדה המרבית שיש לנקוט באירועים שכאלה. בקובץ המצורף – תיאור של האירוע והסבר על המחלה. מספר דגשים המופיעים בקובץ: • נדרשת הקפדה על בטיחות ביולוגית – ברדיוס של 10 ק"מ מהאירוע מתקיים הסגר: אין מעבר בקר, מכוניות נותני השירות חייבות לעבור חיטוי ביציאה מהמשק, איסור על יצוא חלב ומוצריו מתחום ההסגר • המחלה אינה עוברת לבני אדם. אין כל קשר בין נגיף הפו"ט במקנה לבין המחלה המכונה בשם זה בבני האדם. אולם יש סיכון שבני האדם יעבירו את המחלה בגופם, בגדיהם או כליהם בין העדרים. • תקופת הדגירה של המחלה היא 2-12 ימים. הוירמיה מתחילה ביום השני לאחר ההדבקה בעוד הסימנים הקליניים מופיעים לראשונה בדרך כלל ביום 3-4 לאחר התחלואה. • לדווח על כל חשד לסימני מחלה ללשכה השו"ט האזורית הקרובה. לנהוג בזהירות משנה בבטיחות ביולוגית; ציוד, רכב, ביגוד וכו'. בהתייעצות משותפת עם השירותים הווטרינרים, המשק שבו התפרצה המחלה והמזריע (ריקי) ביצענו מספר מהלכים: 1. מיכל זרמה וכלי הזרעה מבודדים נמצאים בניר יצחק – הזרעה רק לצרכי המשק 2. הזרעת המשק בסיום האזור. מקלחת והחלפת ביגוד בסיום העבודה. 3. ביגוד ומגפיים מיוחדים לאותו המשק 4. מרסס קטן צמוד למכונית – ריסוס לאחר יציאה מאזור הרדיוס המוגדר 5. בקשה מהמשק להסעה של המזריע משער המשק לתחום הרפת, ברכב של הרפת 6. כניסה של ריקי למתחם שיאון: למשרדים בלבד וזאת לאחר מקלחת וביגוד אחר. Swiss online replica watches UK at affordable prices for men and women.
You can buy US 2023 breitling replica watches online. Fast shipping. Quality guarantee.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ