ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 18/12/16 סקירה שבועית 16.12.16
מדדי פוריות גבוהים מאוד (יחסית) בחודש אוגוסט האחרון. מדדים שכאלה, "זקני שיאון" אינם זוכרים. איורים והסברים בסקירה. העלייה והירידה בכמות ההזרעות לפי השלוחות השונות בחודשים אוגוסט עד נובמבר. לבסוף, הזרמות הממוינות לנקבות הגיעו לשיאון. הסברים על זרמות אלו ודרך לשימוש בהם, בסקירה. בשבוע הקרוב, מספר אירועים חשובים: • פרסום לוח הפרים ברבים ותחלת ההזרעה בו: יום שלישי ה-20 לדצמבר • פגישה מקצועית באוטופיה, כניסה לקיבוץ בחן: רשמים מסיור מקצועי, הכנה לנהיגת חורף, דגשים והסברים על לוח הפרים וכלל הפרים שבו: יום שלישי ב-16:30 • ועדת טיפוח וספר העדר: יום רביעי ה-21 לדצמבר. דיון באינדקס הטיפוח הישראלי – שינויים מוצעים לוועדה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ