ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 09/10/16 פרידה מדן קלי - דברי אלון קמה
" דני ושאול, חיים וטלי, יבדל לחיים ארוכים, אלה לא שמות אלו מותגים שהביאו את הפרה הישראלית למקום המכובד בו היא נמצאת" (אלון קמה) "זו תהיה עוד שיחה אחת מיניי רבות ששוחחנו במשך כל זמן עבודתנו המשותפת ובמיוחד בצאתך לגמלאות. אולם הפעם, היא משותפת עם קהל רב שבא לחלוק לך כבוד בדרכך האחרונה" (יואל זרון) שתי ציטטות מתוך ההספדים שניתנו במעמד הפרידה של המשפחה, עמיתים למקצוע, חברים ורפתנים בזמן קבורתו של דני. " רק סימלי הוא הדבר שאתה נפטרת בערב ראש השנה ואילו שאול אגרנוב ז"ל, חברך משכבר הימים, שביחד ניהלתם יחדיו את השרות להזרעה מלאכותית, נפטר בערב יום הכיפורים 2002 - בין כֵּסֶה לעשור – עשרת ימיי התשובה שבה נחרץ דינו של האדם למעלה. אני מבטיח לך ששאול מחכה לך בשער הנכון וייתן לך את ההדרכה המתאימה, כמובן לאחר שתיית הכוסית הראשונה, לאחר 14 שנים של נתק" (יואל זרון) הסקירה הפעם מודגשת כל כולה ליזם, מבצע, מנהל והחשוב מכל, אדם – דן קלי, שנפרדנו ממנו השבוע. יהיה זכרו ברוך. המשפחה האבלה מקבלת את הציבור, בביתו של הבן ואשתו, זיו וג'וד קלי, ברחוב ברנשטיין 55 ראשון לציון אנו משתתפים גם בצערה העמוק של רונית לאור, מנהלת המעבדה שלנו, לרגל מותה של האמא. יהיה זכרה ברוך. נהוג לומר בין ראש השנה ליום הכיפורים, "חתימה טובה", ואילו לאחר יום הכיפורים ועד ליום השביעי של חג הסוכות, הנקרא "הושענא רבה", מברכים "גמר חתימה טובה". איחולים ל- "חתימה טובה" היא לחתימה ביום הכיפורים בספר החיים. ביום הושענא רבה נחתם סופית הדין ואז נקבע מה יהיה עתידו של האדם ומכאן הברכה, "גמר חתימה טובה". מאין הזדמנות נוספת להתחרט על עוונות שנעשו, או במילים פשוטות, הארכה ל"מתנדנדים". גישה אחרת אומרת "כתיבה וחתימה טובה" עד ראש השנה – כולל, ו"גמר חתימה טובה" מראש השנה ועד יום כיפור – ויש כאלה שממשיכים לברך עד הושענא רבא. כך או כך, שנהיה בריאים וגמר חתימה טובה לכולם
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ