ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/08/16 סקירה מקצועית 5.8.16
בעידן הג'נומיק, עוקבים אחר איכות גנטית של העגלים, מגיל צעיר מאוד. בפריות שונות בעולם, תזונאים בשיתוף עם חוקרים מהאקדמיה מנסים למצוא את ההזנה המתאימה לגידול עגלים צעירים, כך שהבגרות המינית תוקדם ויוכלו להפיק מהם זרע איכותי, מוקדם יותר. הפעם, סיכום ועדת הזנה של שיאון שדנה בנושא זה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ