ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 30/11/15 שיאון פותחת קורס הזרעה
שיאון פותחת קורס הזרעה. משך הקורס המתוכנן: ארבעה ימים. במחצית הראשונה של כל יום תתקיימנה הרצאות תיאורטיות בנושאי הזרעה ובמחציתו השנייה, תתקיים השתלמות מעשית. הקורס מתוכנן להיפתח ביום ב', 21 בדצמבר, עד יום ה', 24 בדצמבר בקיבוץ גזר בין השעות: 15:00 – 09:00. מחיר למשתתף: 2,500 ₪ נא אשרו השתתפותכם אצל רכזת הקורס , קרן סעידי בטלפון: 08-8592812, פקס: 08-8593381
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ