ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/10/15 שיאון - סקר הארכת יום העבודה של שרות ההזרעה
מצורף סקר הנועד לבחון היתכנות הארכת יום העבודה של שרות ההזרעה. להערכתנו, מהלך זה יביא לידי ביטוי חיסכון כספי משמעותי. היתכנות המהלך, תוך תמריץ כספי להנחה במחיר ההזרעה, מותנה בהסכמת חלק לא מבוטל מן המגדלים לעבור לשירותי הזרעה בשעות הצהריים. נשמח אם מרכז הרפת /בעל הרפת בחתימתו יתפנה להשיב על הסקר המצורף.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ