ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 24/06/15 הפר וילמה- 7913
לכולם שלום, הפר וילמה G – 7913 היה פר צעיר מבטיח שהומלץ לעגלות, בלוח פרים שהתפרסם במאי 2014. באותו הלוח, התפרסם גם לטרון G – 7917, כפר צעיר מבטיח לעגלות. שני הפרים הללו מימשו את הבטחתם בהמלטות קלות ובתמותת וולדות נמוכה. לשניהם מבחן בהישנות של 71%. וילמה, יוכל להשתדך ביתר קלות, לעומת פרי הג'נומיק האחרים המומלצים לעגלות, וזאת בשל קוו דם האחר שלו (ווינס X מידן).  מצורף עמוד התכונות הגנטיות של וילמה (רכיבים טובים, במיוחד שומן)  שינוי המלצת שיאון לעגלות – בסוגריים, המלצה קודמת  וילמה – המלצה ל-8% שימוש להזרעת עגלות הפר איסר – 7733: חי וקיים בשיאון. לאחר כחודשיים הקפצות של הפר, ייצור הזרמה שלו הוא בקצב של כ -1,550 מנות לחודש ומחולק בשני האתרים. הפריינים משקיעים מאמצים רבים בהקפצת הפר. הוא פר בעל ליבידו (לפי אבן שושן – חימדון...."תשוקה", בקפיצה) נמוך ולעיתים לוקח כשעה, עד שמקבלים ממנו את הזרמה. בהתאם לכך, שונתה המלצת שיאון והוספה הגבלת שימוש עד הזרעה שנייה בלבד. בברכה, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ