ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 31/05/15 סקירה מקצועית שבועית 29.5.15
הפעם דיווח קצר על הנעשה בועדת טיפוח וספר העדר האחרונה. מצורפים טבלאות של העגלים המאושרים והפסולים. הועדה דנה בעיקר בתחילת העבודה עם פרי הג'נומיק בישראל מתוצרת "כחול לבן". העיתוי היה טוב, כי השבוע יתפרסם לוח הפרים החדש ובו עשרת פרי הג'נומיק הישראלים הראשונים להזרעה. מהם המושגים הללו ואיך נשתמש בהם, שמענו בישיבה, ויוסבר בהדגשה רבה בסקירה שתגיע ביום רביעי ה-3 ליוני: יום תחילת ההזרעות עם לוח הפרים החדש
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ