ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/03/13 מתוך מכתבי מגדלים על יחידת העוברים של שיאון

השבוע 'נחתו' על שולחננו מילים חמות שנכתבו ע"י שניים מרפתננו.

מצורף מכתבו של יובל זהבי מרפת שובל, ומאיר שניר - מנהל רפת ביה"ס חקלאי כנות שבחר לפרסם מאמר בירחון 'המשק החקלאי' של משרד החינוך - המנהל לחינוך התיישבותי.

 השניים מציינים מעבודתם ומהתרשמותם על עבודת היחידה וההתנסות בשטיפות עוברים.

לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ