ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 11/05/12 זירמות יבוא מאי 2012

לרפתנים שלום,

מצורפים שני קבצים של הזמנת זרמה פרטית – מאי 2012

1.      נתוני הפרים לאחר המרה לתנאי ישראל

2.      טופס הזמנה הכולל מחירים

הערות לנתוני הפרים  נמצאות בטופס.

את ההזמנה יש למלא ולשלוח בפקס או במייל לקרן עד יום ראשון ה-3 ליוני, 2012. 

מספר הפקס:  08-8593381

המייל של קרן: keren@sion-israel.com 

בטבלת הפרים יש קווי דם השונים מ"אב הפר - ג'סטיס" הנפוצים בעדר הישראלי. מרביתם גם מתאימים לעגלות.

לפרי הג'נומיק אין הישנות בתנאי ישראל אולם ההישנות שלהם בארצות המקור נעה בין 60-70%.

לרפתנים שהנתונים לא ברורים להם , אפשר להתייעץ איתי על בחירת זרמת הפרים.

יואל

לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ