ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/03/12 סקר שביעות רצון לקוחות 2011/12

מגדל יקר,
חברת שיאון, עובדיה ומנהליה, עושים מאמץ רצוף ויום יומי לכל אורך השנה לשרת אותך באופן המיטבי, תוך הענקת שירות מקצועי, מתקדם ואיכותי. כחלק מהמאמץ לשפר את השירות, אנו מבצעים מעת לעת בדיקות שביעות רצון כדי לבחון את עמדת הלקוחות כלפי החברה ואת מידת שביעות רצונם מביצועי השירות בפועל. נודה לך על מילוי השאלון המצורף באתר והחזרתו אלינו.
מבין המשיבים יוגרלו 2 סופי שבוע זוגיים בחדר אירוח (צימר) .
היענותך לפנייתנו תסייע לנו בתהליך התכנון ובמאמצים הנעשים לשיפור איכות השירות.

בברכה,  
אלון ענבר, מנכ"ל

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ