ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 20/11/22 סקירה שבועית 18112022_לוחות זמנים לפרסום מבחן פרים חדש, התקדמות במיון הזרע לנקבות, בלתי חוזרות
לכולם שלום, מבחן הפרים הסתיים ואנו בלוחות הזמנים לפרסום שלו. הפעם הפרסום יצטלב עם כנס מדעי הבקר בירושלים ולכן תחילת הלוח וההזרעות שלו יתאחר ביממה. אנו נתחיל להזריע בו ביום חמישי ה-15 לדצמבר. לוחות זמנים וההכנות המפורטות, בסקירה אנו מתקדמים "לישורת האחרונה" של המעבדה למיון תאי הזרע לנקבות. השבוע ביקרה אותנו Shelley Nevins מחברת האם ABS לבחינת ההתקדמות שלנו בהכנת המעבדה לקליטת המכונה. מדדי הפוריות של הפרים בלוח האחרון יכולים להתפרסם רק כמדדי "בלתי חוזרות". רק בחודש הבא, יהיו לנו שיעורי התעברות של חודש שלם. שיקוף התוצאות הוא חלק ממדיניות שיאון ואנו מתמידים בה. עונת הזריעה בכל מקום – האדמה הנקייה מקבלת את חריצי הזריעה והופכת לירוקה בגשמים הבאים עלינו לטובה שבוע טוב לכולם, בברכה, יואל Swiss AAA replica watches UK for sale are worth having. You can place an order online conveniently and efficiently.
Buy best UK omega replica watches online. Fast shipping. Quality guarantee.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ