ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 17/07/22 סקירה שבועית 15072022_דיוק בנתונים ופוריות ינואר-אפריל 2022
לכולם שלום, עבודתנו בשטח נמדדת בשני היבטים: פוריות וההתקדמות הגנטית. פעולות רבות יכולות לגרום לאי דיוק, בין הרשום לבין המציאות. הגורמים לאי דיוק יכולים להגיע מהרפתן/ית או מהמזריע. בדיקת האי דיוקים נעשית על ידיי גורמים בשיאון (שימחי ענבר) וגורמים בספר העדר. בסקירה, תיאור נרחב הכולל גם סטטיסטיקה, על מקור הטעויות והדרכים לתקנם. מגמות טובות וחשובות מתרחשות בשטח. מגמת העלייה של שיעורי ההתעברות בשלוחת העגלות עולה כבר מספר חודשים. גם בשלוחת המבכירות והבוגרות נראית תזוזה חיובית בסקירה, כל הבדיקות הנעשות בשיאון והסברים בנושאי הפוריות המשתפרת. בברכת שבת שלום ושבוע טוב, יואל You can buy best quality UK cartier fake watches with cheap prices from online store. All the hot models are available.
2023 top replica watches UK are in stock. You can possess best fake watches with less money.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ