ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 21/04/22 סקירה שבועית 21042022-שנתון 2021
לכולם שלום, לקראת סיום חג הפסח, אנו מפרסמים את שנתון 2021 – עגלים ג'נומים איכותיים שיגיעו לידיי הזרעה בשטח בשנת 2022. ועדת מעניינים מומלצים התכנסה השבוע והחליטה על 45 עגלים ברמות ממוצעות של 900 נקודות החמ"מ – רמות גבוהות מאוד, כאשר הדגשים על תכונות של החלב ורכיביו, הישרדות, התמדה, פוריות בנות ותכונות שיפוט גופני, באים לידיי ביטוי היטב בבחירת העגלים. יש הרבה גאווה על התוצרת הזו וכאן המקום להודות לאנשי הוועדה העמלים על בחירת העגלים ועל שיתוף הפעולה הפורה עם ספר העדר. בסקירה, פרוט כלל העגלים ואיורים המסבירים את המקורות והבחירה שלהם. בנוסף, לקראת סוף השבוע התווספו שתי רפתות מאומתות למעגל מחלת הפו"ט. ראש צורים ורפת רגלים. שוחחתי עם מרכזי הרפתות, סדרני העבודה והמזריעים העובדים וחידדנו את האילוצים שהמחלה מכתיבה לנו. אבקש מהמזריע הקבוע לנעול מגף פרטני לרפת (נא לתאם זאת עם מרכזי הרפתות) והמחליפים עם ערדליים או מגף מתאים פרטני לרפת. ריסוס גלגלי ותחתית הרכב בסיום ההזרעה, כביסה של הבגדים וניקוי וחיטוי הכלים בסיום העבודה. שני משקים אלו יהיו בסיום מסלול המזריע – בשיחה שלי עם המרכזים הובהר הנושא, והוא גם מלווה במכתב מסודר. המחלה ממאנת לרדת מהכותרות, ומאלצת את כולנו לשנות מסלולים וזמנים. אומנם, רק לפרק זמן מוגבל, אולם החודש-חודשיים הללו הם הכבדה לא קטנה על כולם. יש להיעזר בסבלנות וסובלנות, גם זה יעבור..... לכל קוראי האנגלית ביננו, מצרף קישור של כתבה מאוד יפה על הרפת הישראלית – בעיניים האמריקאיות. לעיתים, ובמיוחד בימים אלו, כדי לקרוא ולהתרשם איך אנו נראים "מבחוץ". עוד נקודה לגאווה לאומית הכתבה התפרסמה בעיתון Hoard's Dairyman, לפי הכותרת: The World's most productive Cows Emerged from Resilience (April 10th, 2022) הקישור הוא: https://hoards.com/article-31841-the-worlds-most-productive-cows-emerged-from-resilience.html חג שמח ושבת שלום בברכה וחג שמח יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ