ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 06/03/22 סקירה שבועית 04032022_מחלת הפה והטלפיים
שלום לכולם, מחלת הפה והטלפיים (פו"ט), היא מחלה כלכלית קשה לרפתנים. לאחרונה, אנו עדים להתפרצות בשני מושבים בעמק – כפר יהושע ונהלל. בסקירה, הסברים, דרכים למניעה ושאלות ותשובות שקיבלנו מהשרותים הווטרינרים. חשוב לקריאה לכולנו. על מנת להמשיך לתת את שירותי ההזרעה, בישובים שמכילים את המחלה, אנו נקטנו במספר צעדים: • מזריע בלעדי לנהלל ושאינו מזריע בישובים אחרים. בימים שהוא איננו – המחליף נוקט בכללים הבאים: 1. נהלל – בסוף מסלול ההזרעה 2. המשקים שאובחנו עם פו"ט – בסוף המסלול של המושב. כניסה בעזרת רכב של המגדל. 3. כניסה ויציאה מכל משק – ערדליים על המגפיים, שטיפה וחיטוי כל כלי ההזרעה והסינר, ריסוס המכונית במרסס הנמצא במכונית • כפר יהושע – בסיום מסלול האזור. 1. מכונית להזרעה בלעדית לישוב. המכונית חונה בישוב ולא יוצאת ממנו. המזריע, מחליף מכוניות בישוב. 2. על אף שכפר יהושע הוגדר כנגוע בכל היישוב, המזריע יכוון את צעדיו לפי סעיפים 2 ו-3 בפסקה למעלה 3. מחליפים – ינקטו את כל האמצעים המוזכרים למעלה ובכל מקרה יקפידו על המסלול, כך שהישובים/רפתות נגועות יהיו בסוף המסלול/בתוך הישוב בסיום כל יום, החלפת בגדי העבודה + כיבוס. יציאה בבגדים נקיים למחרת. התקופה לא פשוטה למגדלים אלו. אנו עושים את מירב המאמצים להמשיך ולתת את שירותי ההזרעה ולתמוך במגדלים ככל שניתן. שבוע טוב ושבת שלום יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ