ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 30/01/22 סקירה שבועית 28012022-גאווה למשקים
שלום לכולם, רגע לפני כניסת השבת, נשלחת סקירה הדנה בכלל העגלים החיים ונמצאים במתקני שיאון. בשיאון חיים כיום 345 עגלים ופרים בשני אתרים מרכזיים. מה מקורם של העגלים ואיך זה מחולק ארצית? מי הם אותם משקים? בסקירה פרוט בנושא. יישר כח לכל הרפתות המשתפות פעולה איתנו ותודה לכלל העובדים של שיאון שבעבודתם היום יומית מקדמים את הטיפוח המקומי לרווחת הרפת הישראלית. שבת שלום, ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ