ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 02/01/22 סקירה שבועית 31122021 - סיכום שנתי לטיפוח
שלום לכולם, יום אחרון בשנה האזרחית - הזדמנות טובה למתן סיכומים. הפעם על הפרק, הטיפוח הישראלי. בסקירה, הסברים על המנגנונים השונים המניעים את המרכבה החשובה הזו. בכנסים אזורים שהתחלנו השבוע, אנו מרחיבים את היריעה בנושאים הטיפוחיים וגם בנושאי הפוריות. בשבת חורפית הבאה עלינו לטובה, ליד התנור ושמיכה טוב, קצת חומר מקצועי חשוב שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ