ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 18/07/21 קורונה - הווריאנט ההודי
לכולם שלום, עם התפשטות הווריאנט ההודי והדיווחים מהשטח על חולים מאומתים ברפתות ולצערנו, גם חולה אחד מאומת אצלנו, אנו משנים את מדיניות חלוקת הזרמה: מהשבוע הקרוב, ועד הודעה חדשה, המזריעים יתחלקו לשתי קבוצות בכל אזור חלוקה - שתיים בדרום ושתיים בצפון. ביום ראשון יעבירו במסרונים את שמות המזריעים לכל קבוצה/יום בשבוע - אחריות רונית ומוטי. להזכירכם: • חבישת מסכות – חובה • שמירת מרחק – 2 מטר • כניסה למשרדים – רק בתאום • הדואר והסנדביצ'ים – בשולחן חיצוני • כל אירוע של "כמעט", או חשיפה למאומת – חובת דיווח מיידית לסדרן ולגיורא או ליואל • חלוקה בודדת לכל מזריע: בדרום – אחד בקרון; בצפון – יחיד מול מחסן החלוקה אין לנו ברירה אלא לשים את בריאות העובדים והלקוחות בעדיפות עליונה. הווריאנט ההודי מדביק גם מחוסנים, ומכאן הדאגה הרבה. מאחל לכולם בריאות שלמה, וסוף שבוע רגוע במשפחה בברכה, יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ