ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 02/05/21 סקירה שבועית 30042021-עובדים חדשים בשיאון וכנס האינטרבול
לכולם שלום, קליטה של עובדים חדשים בחברה היא תמיד סימן להתחדשות. אנו קלטנו שתי עובדות חדשות, האחת מדריכה – גלית דותן, והשניה בהנהלת חשבונות – ניזמית לב-ארי. בסקירה פירוט על כך. ברכות מכולנו להצלחה בתפקיד החדש. כנס האינטרבול הוא תמיד מקור להשוואה גנטית על מהלכים המתרחשים במערכות טיפוח אחרות. הפעם בכנס הרצאה שהפתיעה רבים ודגשים ממנה בסקירה. כמוכן, זרימת הנתונים מהמערכת המרכזית לכלל הרפתות ולמזריעים נפגעה הלילה. אין לזה שום קשר לתכנון המקורי של מעבר מערכת ההזמנות לשיטה החדשה. המערכת המרכזית מטפלת זאת בכל הגורמים המקצועיים. גם כאן, נצטרך כולנו להתאזר בסבלנות, "עד יעבור זעם". אבקש לרשום בצורה ברורה את כל ההזרעות ולהעבירם לשימחי - את דפי המזריע של המשק או שלכם. לא ניתן לסיים סקירה זו בלי להביע תנחומים של כולנו לאסון הנורא שפקד הלילה את העולים להילולה בהר מירון. עוד רבות יוסבר וידובר, אולם את המתים אין להשיב. יהיה זכרם ברוך. שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ