ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 11/04/21 סקירה שבועית 09042021 - לוח פרים, סיכום שנתון 2020
לכולם שלום, השבוע השקנו את לוח פרים אפריל 2021 בלוח מספר רב של פרים נבחנים חדשים. פרים אלו הם "תוצרת כחול לבן" המביעים את מדיניות הטיפוח הישראלית. בכל לוח, יש מגוון גדול של פרים נבחנים התורמים כל אחד ואחד, לקבוצות שונות ברפת. בכל פר תהייה תכונה זו או מספר תכונות שהביאו אותו להיות בלוח הפרים. התכונות המצטיינות לכל פר ופר מצוינות בצורה גרפית בלוח, ועוזרות למשתמש לבחור את הפרים. בלוח גם קבוצת פרים צעירים ג'נומים חדשים. שלל הפרים הזה, מהווה מגוון גנטי רחב הנותן תשובה לצרכים השונים של הרפת הישראלית, ולקדמה בביטחון ליעדים הרצויים. •במאמר למטה מצורפת סקירת לוח הפרים ובה הסברים מפורטים והבנה מעמיקה יותר לפרים השונים. •ביום חמישי, התכנסה וועדת מעניינים מומלצים כדי לאשר את העגלים שנולדו בשנת 2020. אושרו 44 עגלים אשר קרוב לוודאי, יהיו בסופו של דבר כ-40 עגלים המפיקים זרע ומזריעים כעגלים צעירים ג'נומיקים ברפתות. קבוצה זו כבר מגיעה מבסיס רחב של עתודות והיא נבחרה מכ-350 עגלים שעברו בוועדה במשך השנה, על שלל תכונותיהם וקווי הדם השונים. • מצורף קובץ של נתוני העגלים המאושרים וסיכום ההפרשים בין המאושרים לפסולים. שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ