ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 04/04/21 עידכונים לקראת פרסום לוח הפרים – אפריל 2021
לוח הפרים יתפרסם ביום רביעי ה- 7 לאפריל. מבחן הפרים וקבצי הגנטיקה החדשים יהיו זמינים ביום שלישי בערב, ה-6 לאפריל, ברפתות. לוח הפרים יפורסם וירטואלית באתר, ביום רביעי ואיתו ביחד גם סקירת הלוח. השידוכים בהמלצת שיאון יהיו במערכת מיום שלישי בערב, וביום רביעי המזריעים יתחילו להשתמש בזרמת פרי הלוח – אפריל 2021 בלוח החדש יש מספר רב של פרים נבחנים וקבוצת פרים צעירים-ג'נומים חדשים. תוצרת הטיפוח הישראלי "כחול לבן", המותאם לרפתות. יש למה לחכות ויש על מה להתגאות בברכה ובתודה, יואל זרון שיאון
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ