ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 28/02/21 סקירה שבועית 26022021-פוריות קיץ
לכולם שלום, בשנים האחרונות אנו עדים לעומסי חום קיצונים, ובמקביל לעלייה מתמדת של הטמפרטורה (במיוחד טמפרטורת המינימום בלילות), כחלק ממגמה עולמית. ישראל בורכה במחקרים ובפרסומים רבים בנושא זה. ואמנם, רפתות רבות השקיעו כסף רב בטכנולוגית הצינון והאיוורור. אולם, האם די בכך? האם התפעול הוא נכון? ב-4 השנים האחרונות, אנו עדים לירידת מדדי הפוריות בעגלות, ובמיוחד בעונת הקיץ. בשנה האחרונה, הירידה הייתה בכל השנה, אולם לא בצורה שווה בין הרפתות. האם אנו פועלים נכון בשלוחת העגלות, בעונת הקיץ, או שמא צריך להתחיל לחשוב ולתפעל אחרת? בסקירה תוצאות של כלל השלוחות לשיעורי ההתעברות ומדיניות ימיי המנוחה בין אזורים גיאוגרפים שונים לתקופת הקיץ האחרון – מאי עד אוקטובר. בעת הקרובה, יצא סקר מקיף על כל מדדי הפוריות, שיגיע לרפתות בליווי של מדריכי שה"מ, שיאון, התאחדות והחקלאית. בסקר ננסה ללמוד על השונות הגדולה הקיימת בתוך האזורים הגיאוגרפים השונים, ובגישת הרפתנים לתפעול גורמים המשפיעים על הפוריות. דגש גדול יהיה על שלוחת העגלות. בפגישות זום, ששיאון מארגנת בכינוסים שונים, אנו מראים נתונים רבים המנסים להתמודד עם מדדי הפוריות שהיו בשנה האחרונה, לעומת מדדי פוריות של שנים עברו. עומס החום הוא אחד מהם אולם הוא בפרוש לא היחידי. מאמר מעניין וחשוב העוסק בצורה פרטנית יותר ב"אירועי ספטמבר האחרון", יצא בקרוב, מפרי עטו של ד"ר פלמנבאום. מעניין מאוד הניתוח שיש בו. הפוריות היא תכונה רב גורמית ולכן היא כל כך "מעניינת". במרבית המקרים, השיפור בפוריות היא במספר גורמים התלויים האחד בשני. פורים שמח שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ