ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 21/02/21 סקירה שבועית 19022021-אתר שדה אילן ומצבת העגלים לטיפוח
לכולם שלום, ביום רביעי התכנסה וועדת מעניינים מומלצים ודנו ב-69 עגלים שהיו בעלי ערכי ג'נומיק. קבוצה זו, הא חת מהקבוצות שדנו בהם לאורך שנת 2020. סה"כ אספנו 300 עגלים ואנו עומדים היום על 86 עגלים חיים. לחלקם, עדיין אין נתוני ג'נומיק ומכאן שההחלטה הסופית לקבלת "נבחרת 2020" תהיה כנראה עוד כחודש , כשנקבל את כלל התוצאות של שנתון 2020. בסיום התהליך נגיע לכ-45 עגלים מאושרים שיגיעו לפרייה. על התהליך, ההחלטות והתוצאות בסקירה. כיוון שרבות יתואר אתר שדה אילן בסקירה אני רוצה להודות על העבודה העצומה שהושקעה שם, ברובה בכוחות עצמאיים. יישר כח במיוחד ל: מוטי, אלון שהיו ימים ולילות בשידרוג האתר. לאלי שעבד וניהל מקרוב על כל המהלך. ליעקוב וירין שהגיעו מהדרום ועזרו "בידיהם הטובות". גם אורן שהיה עד היום האחרון בגבע וכמובן לנהג המסור שלנו, האני. לכל התומכים מהחקלאית והיועצים המקצועיים – נודה גם כן. בברכה ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ