ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/02/21 סקירה שבועית 5.2.2021 - ניצנים חיוביים למדדי פוריות
שלום לכולם, ניצנים ראשונים למדדי פוריות טובים יותר, ניתן להתחיל להבחין באיורים הכלולים בסקירה. כיוון שהפוריות היא מדד רב גורמי, אנו נמצאים בתהליך של מדידת גורמים שונים המשפיעים על מדדי הפוריות. הוועדה שעוסקת בנושא התכנסה, וחלק ממסקנותיה הוא סקר שדה נרחב ללימוד הגורמים וההשפעות של כל גורם על הפוריות. סקר דומה היה בשנת 2012 ופרסום התוצאות שלו היה בכנס המדעי בירושלים, בשנת 2013. שקפים מהעבודה שהייתה, בסקירה. כך או כך, לעיתים קרובות אנו מנסים להבין את הסיבות לירידה או לעלייה, ולא תמיד מצליחים לבודד את הסיבה העיקרית. התשובה אינה חד ערכית, כפי שניתוח של תכונה רב גורמית, אינו פשטני. שיאון, לכל אורך כל הדרך, משקפת את התוצאות ושואלת את השאלות. היא גורם חשוב אולם אינו יחידי. כל הארגונים הנוספים, המתמודדים עם הפוריות נקראו לתשובות. בתקווה, שכולנו נלמד מהנתונים. אחד הדברים החשובים שמתחילים להתגבש, היא המודעות לגורמים הקטנים. אין הציר הזכרי אחראי לכל הפוריות ברפת. בשיחות וכינוסי זום, הנערכים כעת, מתחילים לצוף נתונים של "הפרטים הקטנים". שגרת העבודה המקצועית והנכונה ברפת היא אחת מהתשובות הטובות להבדלים העצומים בין רפתות המשתמשות באותו מיכל זרמה, אותו מזריע ואותו רופא ולעיתים קרובות, גם אותו תזונאי ומרכז מזון. לכולם שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ