ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 06/12/20 סקירה שבועית 04122020-יצוא
לכולם שלום, תוך כדי ההכנות האחרונות להדפסה של הלוח, התקבלו הבדיקות הווטרינריות של כלל הפריה (מבצעים זאת אחת לשנה). בבדיקות אלו, הופיע לדרמן - 9107 כחיובי לבת שחפת. הגילוי הראשוני היה בבדיקה סרולוגית בדם (הופיעו הנוגדנים למחלה). מייד לאחר מכן, נלקחה בדיקה נוספת, והפר התגלה כמפריש את חיידקי המחלה בצואה. המחלה קיימת ברפתות רבות ואנו בודקים בשיגרה כל אמא שמיועדת להמליט עגל לשיאון. במידה והיא נמצאת חיובית, העגל לא נלקח. האם של לדרמן נבדקה 3 פעמים במהלך חייה לבת שחפת (נלקחו 3 עגלים ממנה), ובכולם התגלתה כשלילית. גם לדרמן נבדק במהלך חייו ונמצא שלילי. בשנת 2019 נמצא חיובי רק בסרולוגיה ולא בצואה והותר השימוש בו. בשנת 2020 נמצא חיובי בדם וגם בצואה. במצב זה, אין אישור ווטרינרי לשימוש הפר. מעבר המחלה מפרט לפרט נמצא בחשיפה של הוולדות לנוזלי ההמלטה, לזבל מזוהם בחיידק או לכולסטרול הנושא את החיידק. המחלה כמעט ואף פעם לא, מופיעה בשלבים הצעירים של החיה, ורק בגיל מאוחר יותר, 4-6 שנים, היא מתגלית. אין שום חשש לבעיה בזרמה של לדרמן שהוזרעה כבר. אפשר לסיים את הזרמה הנמצאת במיכל. בשל הרגולציה הווטרינרית, אנו מחמירים בנושא זה, ולצערי הרב, הוא לא יוכל להיות יותר בלוח הפרים הבא. נושא הסקירה השבועית - יצוא של שיאון החקלאות הישראלית היא מקור גאווה לכולנו. גורמים המפיצים את החקלאות הישראלית בעולם, במיוחד גורמים ממשלתיים, לא פעם ולא פעמיים, נוהגים להשתמש בה כמותג איכותי במדינות שבהם הם מבקרים. הגנטיקה הישראלית, שטיפחה לאורך שנים פרה יצרנית, שורדת ומתמידה, "פורשת כנפיה" ומצליחה להתמודד עם ענקי השיווק במדינות שמאמינות שבתנאי האקלים שלהם, הגנטיקה שלנו מתאימה יותר. איך שיאון מתמודדת עם שיווק האיכות שלנו בעולם הגדול? בסקירה, מעט מהנעשה ביצוא שלנו. שבוע טוב ושבת שלום, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ