ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/11/20 סקירה שבועית 20.11.2020_שינויי בסיס, זרמה ממוינת
שלום לכולם, בלוח הפרים הבא, אנו נחשף לערכים שונים בכל התכונות. זאת בשל שינוי בסיס ההשוואה, המשתנה אחת ל-5 שנים. כך קורה אצלנו וכך קורה בכל המדינות להם יש מערכת טיפוח מקומית מסודרת. כולנו נצטרך להתרגל לערכים של 324 נקודות החמ"מ פחות מהערכים שפורסמו בלוח אוגוסט 2020. כלומר, גוגל שפורסם בלוח אוגוסט בערך של 966 יתחיל את מבחנו בדצמבר בערך של 642. הסברים ודוגמאות לשינויי הבסיס, נמצאים בסקירה בנוסף, פרסום הפרים שזרמתם ממוינת ויגיעו לארץ עד דצמבר 2020. רפתנים הרוצים להזמין, נא להיות בקשר: קרן – keren@sion-israel.com. לכתוב את שם הפר והכמות הנדרשת שבת שלום ושבוע טוב גשמי היורה אחרינו וזריעת השדות משנות את הנוף החקלאי לצבע החום הנקי, שבזמן קצר מאוד יתחלף לירוק הצומח. בברכה, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ