ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 02/11/20 סקירה שבועית 30102020_החלפת פר ג'נומיק שיראל לבורגול
לכולם שלום, מבחן הפרים הבא יצא לדרכו ואנו נקבל את תוצאותיו עוד כ-10 ימים. כרגיל, פרסום המבחן ולוח הפרים החדש יהיה באמצע דצמבר. הפעם יהיו שינויים בערכי הפרים בשל שינויי בסיס ההשוואה מפרות שנולדו בשנת 2010 לפרות שנולדו בשנת 2015. על כך בפרוטרוט עוד נסביר ונפרסם. גם ספר העדר יפרסם את הערכים, כפי שמתבצע אחת ל-5 שנים. בינתיים, הפר שיראל - 9378 (פר צעיר ג'נומיק) סיים את מכסת הזרעותיו ובמקומו אנו מכניסים את הפר בורגול – 9335. הסברים להחלפה ונתונים לשני הפרים, בסקירה. בכל מקרה, יש לקלוט את הקובץ הגנטי החדש של הפרים ולבצע את השידוכים של בורגול במקום שיראל לחודש וחצי הקרוב. אחוז השימוש של שניהם הוא אותו הדבר. המזריעים יצטיידו בזרמת בורגול ושידוכים של שיראל לא יוכלו להיענות בחיוב בשל יציאתו. עזרה בקליטה ובשידוכים החדשים, אפשר להיעזר בנו (ינון, מזריעים ואנוכי), ובמדריכים של ספר העדר שבת שלום ושבוע טוב, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ