ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/04/20 סקירה שבועית 10.4.2020
לכולם שלום, המזריעים מתחילים לקבל את הזרמה ולוחות הפרים באתרי החלוקה. בימים ראשון ושני תסתיים החלוקה וביום שלישי ה-14 לאפריל נתחיל להזריע בלוח הפרים החדש. הלוחות האחרונים הם המימוש הראשון של תחילת תכנית הג'נומיק בישראל. כבר בתחילתה, אנו מקבלים יותר נבחנים ברמות גבוהות וטובות. התהליך יגיע לידיי מימוש מלא רק עוד שנתיים, שבה נצפה במבחן פרים שנולדו מאוכלוסיית עתודות גדולה יותר ומספר עגלים שנדגם גבוה יותר. בעקבות כך, הטיפוח הישראלי יתחיל להסיט את עקומת ההתקדמות הגנטית ובשנים הקרובות נצפה לעלייה משמעותית של כל הערכים. הסבלנות והאמון במערכת הם חשובים. בסקירה תיאור והתמקדות על מספר פרים הנמצאים בלוח הפרים הנוכחי. כמוכן, מה נשאר מלוח פרים של אפריל 2019 ומה ההבדלים בינו לבין לוח פרים אפריל 2020. ביום שלישי תתפרסם הסקירה של הלוח ולכם אשלח ישירות, כסקירה בשבוע הבא. בינתיים, בריאות ושבוע טוב, בברכה, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ