ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 05/04/20 לו"ז ללוח הפרים אפריל 2020
שלום לכולם, לוח פרים אפריל 2020 מתוכנן להתפרסם ביום שלישי 14.4.20. באותו היום תחילת הזרעות בפרי הלוח החדש. הטבלאות הגנטיות יעודכנו בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות. פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית נרחבת. בהצלחה לכולם
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ