ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 27/10/19 סקירה שבועית 25.10.19
הזנה, בכל מקום בעולם, הוא הרכיב היקר ביותר, בהוצאות המשתנות לייצור ק"ג חלב, בפרות החלב. על אחת כמה וכמה, בפרות החלב הישראליות. הפעם בסקירה, מהנעשה בעולם (ונעשה הרבה) ומהנעשה במחוזותינו....
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ