ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/05/19 סקירה שבועית 10.5.19
לכולם שלום, מצורפת הסקירה המתארת באיורים שונים את הפוריות בשלושת השלוחות השונות. נראה שסיום שנת 2018, היטיבה עם מדדי הפוריות. מדדים אלו היו נמוכים בקיץ, בהשוואה לשנתיים האחרונות, אולם לקראת חודשי החורף, הצטמצם הפער. בינואר 2019, מופיעות תוצאות הדומות לשנים עברו.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ