ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 20/11/18 סקירה שבועית 16.11.2018
חודש יולי 2018- הראשון לחודשי הקיץ. מה השפעתו באזורים הגיאוגרפים השונים? בסקירה מוצגים נתוני הפוריות של המשקים השיתופיים בלבד, המחולקים ל-6 אזורים גיאוגרפים שונים. האזור השביעי – "שאר הארץ", לא מוצג, וזאת בשל פיזור המשקים שלו בכל הארץ. תחילת ההשפעה של קדחת שלושת הימים שהייתה בעיקר באיזורי העמקים בואכה צפונה למשקי הגליל. כן, גם במחלה זו, החיסון הוא חשוב. קבריולט – פר "ישראלי" לכל דבר. מה התיכנון ומה הביצוע. יציאת פרים מהלוח הקרוב – כל אחד וסיבותיו הוא. בסקירה ניתנת הרשימה (לחלקם כבר בלאו הכי אין זרמה). הסיבות תפורטנה בסקירת לוח הפרים המתקרבת.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ