ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 07/10/18 סקירה שבועית 5.10.18
אחת לחודש אנו משדכים לפרות העתודה זרמות מיוחדות. שידוכים אלו מועברים ישירות למסד הנתונים של המזריע. בשבוע הקרוב יחולקו זרמות הפרים (זרמות חו"ל) למזריעים, במסגרת חלוקת הזרמה באתרים. כמוכן, תחולקנה הפתקאות הצהובות המפוזרות לכרטיסי הפרות. הסקירה, מתארת את מערך העתודות והפרים ששודכו להן.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ