ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 08/04/18 סקירה שבועית
לכולם שלום, זרמת הפרים – בלוחות הפרים מתפרסמים כ-24 פרים שחלקם נבחנים וחלקם ג'נומיקים. במרבית המקרים, מצאי הזרמה מספיק, ויכולת הייצור של הפר, עולה על השימוש והצריכה בשטח. מידיי פעם, קורה שהפר לא יכול לייצר את כלל הזרמות המבוקשות בשטח ונגרם מחסור זמני. בסקירה, הסבר מפורט על שני פרים למשך שלוש השנים האחרונות: איסר - 7733 ראלב – 7633 שניהם נבחנים, כשלראלב כבר בנות מהגל השני. • מעקב אחר הייצור • רמת החמ"מ ודרוגם בלוחות הפרים • מידת השימוש שלהם בשטח כל זאת ועוד על התמודדות מול מחסור זמני, בסקירה בסוף הסקירה, 3 הודעות חשובות חג שמח, מימונה דיאטטית ושבוע טוב בברכה, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ