ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 25/02/18 סקירה שבועית 23.2.2018
השבוע התקיים דיון במיסוד מסודר לפעילות הוועדה הזו. ציון דרך, שפרטיו נמצאים בסקירה. המלצות לעתודות הם חלק מפעילותה של ועדת מעניינים מומלצים. אנו מודעים לקשיים, שלעיתים נמצאים ברמת השטח, לביצוע ההמלצות, אולם אין עלינו לוותר. עלינו להשתפר כל הזמן. עלינו לזכור שההמלצות של היום הם העגלים של מחר. השיקולים ברמה הארצית, הם לעיתים שונים מהשיקולים ברמת הרפת הפרטנית. מרבית הרפתנים מבצעים את ההמלצות, ואנו צריכים לדאוג שהזרמה המיועדת תהיה בזמן, זמינה להזרעה. ההיערכות החדשה והשיפורים האחרונים של המערכת החשובה הזו, בסקירה.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ