ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 21/12/17 הודעה על הורדת תיקון לגרסא
בגרסת נעה 12.09.07 נוצרה תקלה במנגנון שידוך הפרים לפרות העתודה.עדיין ישנם משקים שלא הורידו את התיקון לגרסה האחרונה אשר קיים באתר ומונע את התקלה בשידוך לעתודות. להזכירכם, קיים צורך החשוב להוריד את העדכון.
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ